allrestaurants project, potrzeby i korzyści.

Projekt AllRestaurants

 

Powody stworzenia strony internetowej :

1. AllRestaurants jest centralnym punktem pomiędzy restauracjami a dostawcami żywności i wyposażenia dla restauracji. Obecnie brak jest witryny, która w skali międzynarodowej zapewnia właścicielom restauracji dostęp do producentów najnowszych zasobów, dekoracji, technik i urządzeń w tej dziedzinie.
2. Strona AllRestaurants ułatwia proces komunikacji między właścicielami restauracji a szefami kuchni i kucharzami, pomaga zlokalizować kulinarnych ekspertów i specjalistów w dziedzinie żywienia.
3. Strona AllRestaurants jest miejscem komunikowania się pomiędzy kucharzami, pozwala na zdobycie nowej wiedzy i wymianie doświadczeń kulinarnych między szefami kuchni.
4. Strona AllRestaurnats pozwala na poznanie i zróżnicowanie źródeł i technik stosowanych w nowoczesnych restauracjach w skali międzynarodowej, pozwala znaleźć dostawców surowców i nowych technologii co podnosi konkurencyjność restauracji, przyczynia się do rozwoju, modernizacji, sukcesu i rentowności prowadzonej restauracji.
5. Strona AllRestaurants powstała z potrzeby stworzenia międzynarodowej bazy ofert pracy z branży gastronomicznej. Wzrost bezrobocia i kurczenie się rynku pracy na szczeblu międzynarodowym, oraz brak kompetentnego i wykwalifikowanego personelu w wyspecjalizowanych restauracjach wymusił stworzenie przejrzystego portalu ułatwiającego znalezienie pracy osobom poszukującym pracy jak również firmom poszukującym pracowników.
6. Strona AllRestaurants powstała z potrzeby zapewnienia globalnego przewodnik dla bywalców restauracji na całym świecie i powiadomienia ich o ostatnich aktualnościach na temat restauracji, klubów, kawiarni i innych miejsc odwiedzanych przez turystów.
7. Strona AllRestaurants pomaga i przyczynia się do stworzenia minimum wiedzy dla abonentów o rentowności, nowościach technicznych i zdrowym żywieniu przy projektowaniu restauracji.

 

Cele WWW:

1. Archiwum informacji o wszystkich restauracjach i firmach związanych z gastronomią na całym świecie za pośrednictwem ogłoszeń abonenta.
2. Przewodnik dla konsumentów, przedstawicieli restauracji oraz kucharzy, powiązany z biurami podróży, przedstawiający informacje dotyczące najlepszych restauracji, firm wspierających gastronomie takich jak dostawcy żywności, wyposażenia i usług, jak również zbiór lokali do wynajęcia o zasięgu globalnym dostępny w łatwy i szybki sposób.
3. Zbiór wiedzy na temat wszystkich usług związanych z gastronomią takich jak: dostarczanie surowców do restauracji, reklama, pozyskiwanie pracowników, wynajem lub zakup lokali gastronomicznych.
4. Edukacja i rozwój pracowników z branży gastronomicznej poprzez pliki edukacyjne, e-mail z nowościami wysyłane do użytkowników.
5. Rozpowszechnianie, reklama i rozwój restauracji.
6. Geograficzne rozmieszczenie restauracji w każdym kraju.
7. Zaznajomienie właścicieli restauracji i kucharzy z najnowszymi informacjami przemysłu gastronomicznego dotyczącymi wystroju, kosztów, nowości i aktualności.
8. Ułatwienie kontaktu między pracodawcami i poszukującymi pracy w branży gastronomicznej poprzez zamieszczanie ogłoszeń zarówno przez pracowników jak i pracodawców w skali międzynarodowej.
9. Edukacja i porady dla abonentów serwisu dotyczące prowadzenia restauracji, osiągania zysków, wprowadzania nowości technicznych oraz zdrowego żywienia.


Części projektu:

Strona internetowa:

1. Adres strony: www.allRestaurants.eu
2. Obsługa w dziewięciu językach: Francuski, Angielski, Arabski, Hiszpański, Niemiecki , Turecki , Chiński , Rosyjski i Polski.
3. Globalizacja - strona obejmuje wszystkie kraje świata i miasta w poszczególnych krajach.
4. Dział reklam restauracji.
5. Dział reklam dostawców żywności, wyposażenia restauracji.
6. Klub Kucharzy
7. Dział ogłoszeń wynajmu, zakupu i sprzedaży lokali gastronomicznych.
8. Dział ofert pracy dla szukających pracy i poszukujących pracowników.
9. Dział dotyczący Magazynu w krajach, w których zostanie opublikowany w ujednoliconej formie.
10. Google Map usług dla każdej reklamie restauracji w celu pokazania kieruneku i miejsca restauracji na mapie.
11. Wszystkie niezbędne interfejsy, oprogramowanie zarządzania, generatory raportów, programy księgowe, oraz lokalne i międzynarodowe mechanizmy płatności i subskrypcji.Magazyn:

1. Licencja dla magazynu AllRestaurants została wydana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Polska.
2. Strona internetowa jako blok informacji kontaktowych zamieszczony na stronie w postaci bazy restauracji, firm spożywczych i abonentów jest głównym źródłem dla projektu pisma, które będzie stopniowo wydanych w krajach abonentów dwa razy w roku, a dodatkowo ogólny roczny magazyn.

Siedziba i dane kontaktowe:
Projekt jest zarejestrowany dla All T&M Company (LLC) Polska na mocy obowiązującego prawa w Unii Europejskiej. Firma jest reprezentowana w innych krajach przez oficjalnie upoważnionych przedstawicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub powielanie zabronione.

 

Zalety Rejestracji i Reklamy na AllRestaurants:

1. Rejestracja i reklama na stronie AllRestaurants pozwala właścicielom restauracji zaoszczędzić na kosztach związanych z założeniem i administracją swoich firmowych stron internetowych.

2. Rejestracja i reklama na stronie AllRestaurants przyczynia się do rozpowszechniania restauracji w internetowych wyszukiwarkach i daje priorytetowe miejsce w wynikach wyszukiwania; co pozwala lokalnym klientom (osobom i firmom) jak i turystom zapoznać się dobrze z reklamowanymi restauracjami.

3. Rejestracja i reklama na stronie AllRestaurants przedstawia restauracje w dobrym i odpowiednim świetle, gdyż treść reklamy zajmuje dużo miejsca na stronie ponadto jest możliwość dodania aż 6 zdjęć restauracji, które są wyświetlane wraz z tekstem.

4. Rejestracja i reklama na stronie AllRestaurants pozwala właścicielom restauracji korzystać z przywilejów członkostwa takich jak komunikowanie się z pozostałymi zarejestrowanymi członkami witryny (właścicielami restauracji, kucharzami i innymi firmami wspierającymi restauracje), oraz wystawiać różnego rodzaju ogłoszenia takie jak: oferty pracy czy wynajęcia lub wydzierżawienia lokali gastronomicznych za konkurencyjną cenę.

5. Rejestracja i reklama na stronie AllRestaurants umożliwia członkom kontrolowanie i dokonywanie bezpośrednio różnego rodzaju zmian w treści ogłoszeń jak również w załączonych zdjęciach.

6. Rejestracja i reklama na stronie AllRestaurants daje możliwość umieszczenia wielu reklam w różnych sekcjach strony z jednego zarejestrowanego konta.
Każda nowa reklama z tego samego konta może być zamieszczona z innymi danymi (nazwa, adres, telefon, email, www...).
Takie rozwiązanie pomaga firmom i restauracjom, które mają wiele oddziałów umieszczenie reklam wszystkich filii i ułatwia kontrolę, zmianę reklam, dodanie nowych informacji , wyłączenie lub przedłużenie reklamy w każdym czasie z jednego konta.

7. Rejestracja i reklama na stronie AllRestaurants pozwala członkom otrzymywać listy e-mailowe o różnym charakterze, zwłaszcza zawierające informacje o nowoczesnych technologiach stosowanych w gastronomii, najnowszych przepisach kulinarnych i innych informacjach pomocnych w prowadzeniu restauracji.

8. Wielojęzyczność internetowej strony AllRestaurants (pięć języków: Polski – Angielski - Niemiecki – Hiszpański - Arabski) daje międzynarodowy charakter ogłoszeń i pozwala na rozpowszechnienie informacji o restauracji na skalę światową.

9. Łatwość obsługi strony AllRestaurants i wyszukiwania informacji dotyczących klasyfikacji restauracji / kraju / miasta/ języka pozwala traktować stronę jako przewodnik dla klientów i turystów.

10. Koszt rejestracji i reklamy na stronie AllRestaurants jest prawie symboliczny, gdyż wynosi jedynie (33 euro) rocznie, w porównaniu z innymi reklamami /ogłoszeniami (w formie papierowej czy elektronicznej) jest to bardzo niski koszt.

11. Rejestracja i reklama na stronie AllRestaurants pozwala na subskrypcję w bezpłatnym Magazynie „AllRestaurants”, który charakteryzuje się:

- Docelową dystrybucją do klientów (osoby prywatne - firmy - biura turystyczne - restauracje - hotele - linie lotnicze - porty lotnicze – dworce kolejowe i autobusowe – urzędy państwowe i inne).
- Odpowiednią i dobrą formą wydania czasopisma oraz zawartych w nim reklam.
- Ciągłością i skutecznością reklamy przez cały rok, bowiem magazyn wydawany jest raz na sześć miesięcy, z minimalnym nakładem 10000 kopii.
- Cena reklamy w Magazynie AllRestaurants jest konkurencyjna -jednokrotna reklama w półrocznym magazynie wynosi jedynie 200 Euro.


Adres firmy i dane kontaktowe:

'AllRestaurants & Clubs Website And Magazine'

All T&M Company Sp. z o.o.
UL.LEGNICKA 28/82,
53-673 WROCLAW , POLAND.

Biuro Główne:

"SKY TOWER"
Gwiazdzista 66 , +4.B2.1
54-314 Wroclaw, Poland.

Nip: PL 8971786438 , Regon: 022030202.
TEL: +48512240973.
FAX: +48717070099.

kontakty :

• Ogłoszenia: ads@allrestaurants.eu
• Administracja: admin@allrestaurants.eu
• Użytkownicy: regist@allrestaurants.eu
• Informacje: info@allrestaurants.eu
• Finanse: payment@allrestaurants.eu
• Dystrybutorzy: agents@allrestaurants.eu

x
X